Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta

Program Sąsiedztwa
Polska-Białoruś-Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC
sasiedzi baner        unia flaga


W okresie od 30 maja 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku Gmina Ruda-Huta realizowała projekt pn: „Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 w 75% współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Budżet projektu wynosił 259 980,00 zł z czego dofinansowanie projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 194 985,00 zł.

Projekt obejmował wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta, wraz z zakupem map, wykonaniem studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko. Projekt przewydywał również zorganizowanie dwóch konferencji po obu stronach rzeki Bug, tj. po stronie ukraińskiej i polskiej oraz zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do przeprowadzenia konferencji.

Projektowana sieć kanalizacyjna długości 28 km wraz z 300 przyłączami obejmuje miejscowości Ruda-Huta, Zarudnia, Marynin, Poczekajka, Leśniczówka i Chromówka.

Program INTERREG jest jedną z czterech tak zwanych Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej, jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  Został powołany zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej obszaru wewnątrz Wspólnoty.

 

ZASIĘG PROGRAMU INTERREG:

mapa1

Beneficjenci z Polski mają możliwość brania udziału w programach realizowanych w ramach każdego z trzech komponentów. W sumie na terenie Polski jest realizowanych trzynaście programów INTERREG

W ramach projektu oprócz wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta zorganizowano również dwie konferencje promujące projekt – jedna na terytorium Ukrainy, druga Polski.

Na potrzeby organizacji konferencji zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy oraz zorganizowano obiady dla uczestników konferencji.

 

Konferencje promujące program INTERREG

Zorganizowano konferencje pt.: „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych po obu stronach rzeki Bug”,

W dniu 19 grudnia 2008r. w ramach projektu „Opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ruda-Huta” delegacja na czele z wójtem Gminy Ruda-Huta - Panem Kazimierzem Smalem wybrała się na konferencję do Gminy Riwne na Ukrainę. Celem konferencji było przedstawienie prezentacji multimedialnych promujących Projekt. Prezentacje miały zadanie zapoznać uczestników konferencji z programem INTEREG IIIA oraz przybliżyć - metody aplikowania o środki z UE na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Po dotarciu na miejsce delegacja została bardzo uroczyście powitana śpiewem oraz chlebem i solą, co było bardzo miłym zaskoczeniem.

Konferencję otworzyli: Olga Bondaruk - wójt Gminy Riwne i Kazimierz Smal - wójt Gminy Ruda-Huta. W trakcie konferencji odbyły się trzy prezentacje multimedialne:

  1. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych po obu stronach rzeki Bug” – Jarosław Walczuk – koordynator projektu (Urząd Gminy Ruda-Huta)
  2. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój kulturalny oraz integrację mieszkańców terenów przygranicznych – prezentację przygotował Pan Tomasz Rutkowski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Chełmie a przedstawiła Pani Anna Koperska Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ruda-Huta,
  3. „Atrakcje przyrodnicze Gminy Ruda-Huta oraz Powiatu Chełmskiego” - prezentację przygotował Pan Tomasz Rutkowski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Chełmie a przedstawił Pan Mariusz Matera - Radny Rady Gminy Ruda-Huta.

Po części prezentacyjnej miały miejsce występy zespołów ukraińskich oraz polskich. Po zakończeniu konferencji uczestnicy udali się na obiad, w trakcie którego udało się poznać bliżej zagranicznych partnerów oraz zachęcić ich do większej współpracy przy realizowaniu podobnych projektów.

Druga konferencja już po stronie Polskiej w Gminie Ruda-Huta odbyła się w dniu 29 grudnia 2008r. Celem jej było przedstawienie prezentacji multimedialnych promujących Projekt. Prezentacje miały zadanie zapoznać uczestników konferencji z programem INTEREG IIIA oraz przybliżyć metody aplikowania o środki z UE na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Konferencję otworzył: Kazimierz Smal - Wójt Gminy Ruda-Huta. W trakcie konferencji odbyły się trzy prezentacje multimedialne:

  1. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój infrastruktury ochrony środowiska na terenach przygranicznych po obu stronach rzeki Bug” – Jarosław Walczuk – koordynator projektu (Urząd Gminy Ruda-Huta).,
  2. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA jako szansa na rozwój kulturalny oraz integrację mieszkańców terenów przygranicznych – prezentację przygotował Pan Tomasz Rutkowski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Chełmie a przedstawiła Pani Anna Koperska Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ruda-Huta,
  3. Atrakcje przyrodnicze Gminy Ruda-Huta oraz Powiatu Chełmskiego - prezentację przygotował Pan Tomasz Rutkowski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Chełmie a przedstawił Pan Mariusz Matera Radny Rady Gminy Ruda-Huta.

Po zakończeniu konferencji, miał miejsce występ Pana Mariusza Matery i Piotra Śliwy, którzy zaśpiewali kolędy. W trakcie konferencji przewidziany był poczęstunek dla uczestników.

Pliki do pobrania:

- Atrakcje przyrodnicze Gminy Ruda-Huta oraz Powiatu Chełmskiego.pdf (19,2 MB)

- IW INTERREG szansą na rozwój infrastruktury ochrony środowiska.ppt (19,1 MB)

- IW INTERREG szansą na rozwój kulturalny.pdf (3,6 MB)

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech